Svea hovrätt referat RH 2006:104

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2006:104
Målnummer
B9399-06
Avgörandedatum
2006-12-27
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: A har i oktober 2006 i en trappuppgång tvingat M till samlag genom att ha utdelat åtminstone ett slag mot hennes huvud och därefter med sin kroppstyngd och grepp om hennes armar betvingat hennes rörelsefrihet.

Tingsrätten och hovrätten: Våldtäkt; Fängelse 2 år 6 månader; Utvisning 10 år; Kränkningsersättning 75 000 kr.