Svea hovrätt referat RH 2006:108

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2006:108
Målnummer
B1020-06
Avgörandedatum
2006-03-17
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: H har vid ett tillfälle i maj-augusti 2005 genomfört ett oralt samlag med M, som hade någon månad kvar till sin 15-årsdag.

Tingsrätten och hovrätten: Våldtäkt mot barn; Fängelse 2 år 6 månader; Kränkningsersättning 150 000 kr. – T dömdes också för grovt sexuellt utnyttjande av underårig dels för att vid åtminstone 20 tillfällen under perioden maj 2004 till november 2004 ha haft oralt sexuellt umgänge med M, då 13 eller 14 år, dels för att vid årsskiftet 2004/2005 ha haft ett vaginalt samlag med henne.