Svea hovrätt referat RH 2006:35

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2006:35
Målnummer
ÖH3639-05
Avdelning
16
Avgörandedatum
2006-04-27
Rubrik
Hyresnämndsmål. Hyresnämnden har bifallit hyresvärdens yrkande om att hyresavtalet för en bostadslägenhet skall upphöra. Hyresgästen har ansetts sakna rättsligt intresse av att få sitt överklagande av beslutet prövat sedan han flyttat från lägenheten och återlämnat nycklarna till hyresvärden. Överklagandet har avvisats.

Hyresnämnden i Stockholm

Bostadsrättsföreningen Sländan 5 sade upp en hyresgästs (H.M.) hyresavtal för en bostadslägenhet till den 30 juni 2004 och hänsköt tvisten till hyresnämnden.

Hyresnämnden (hyresrådet Sven Jönson samt särskilda ledamöterna Mikael de Faire och Marianne Haring) meddelade på anförda skäl den 19 april 2005 följande beslut:

Hyresnämnden bifaller hyresvärdens upphörsyrkande, i följd varav hyresavtalet upphörde den 30 juni 2004.

Hyresnämnden medger H.M. uppskov med avflyttningen från lägenheten till den 31 juli 2005 då han skall avflytta utan vidare åtgärd från hyresvärdens sida.

[- – -]

Svea hovrätt

H.M. överklagade hyresnämndens beslut.

Hovrätten (hovrättslagmannen Gudmund Toijer samt hovrättsråden Per Eklund, referent, och Måns Edling) anförde i beslut den 27 april 2006:

BAKGRUND

Sedan H.M. överklagat hyresnämndens beslut har han den 5 april 2006 skriftligen underrättat hovrätten att han har flyttat från lägenheten i slutet av februari 2006. Bostadsrättsföreningen har bekräftat att H.M. har avträtt lägenheten och återlämnat nycklarna till föreningen.

SKÄL

Mot bakgrund av att H.M. har flyttat från prövningslägenheten och återlämnat nycklarna till föreningen har han inte längre något rättsligt intresse av att få överklagandet prövat. Hans överklagande skall därför avvisas.

AVGÖRANDE

Hovrätten avvisar överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 27 april 2006.

Mål nr: ÖH 3639-05.