Svea hovrätt referat RH 2006:84

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2006:84
Målnummer
B123-06
Avgörandedatum
2006-02-28
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: T har i november 2005 vid en busshållplats tvingat M till oralt och vaginalt samlag genom att först ha slagit M i ansiktet och därefter släpat ut henne ur en bil, dragit ned henne i ett dike och tvingat henne att suga på hans penis. Kort därefter har han tryckt ned hennes ansikte mot marken, tagit ett grepp runt hennes hals och genomfört ett vaginalt samlag samtidigt som han hållit fast henne så att hon inte kunnat komma loss.

Tingsrätten: Våldtäkt; Fängelse 2 år 2 månader; Kränkningsersättning 75 000 kr.

Hovrätten: Fängelse 3 år.

Om straffmätningen anförde hovrätten: Det övergrepp som T utsatt M för har varit relativt långvarigt och innefattat såväl oralt som vaginalt sexuellt umgänge. Övergreppet, som har ägt rum vid fyratiden på morgonen i ett djupt dike invid en landsväg med gles omkringliggande bebyggelse, har också skett med användande av relativt kraftigt våld. M har under övergreppet fruktat för sitt liv. Mot bakgrund av dessa omständigheter finner hovrätten att gärningen har ett högre straffvärde än vad tingsrätten funnit.