Svea hovrätt referat RH 2007:108

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2007:108
Målnummer
B6787-07
Avgörandedatum
2007-11-14
Rubrik
Påföljdsval för unga lagöverträdare.

Brott: Misshandel, olaga hot, våldtäkt mot barn, övergrepp i rättssak.

Tingsrätten: Sluten ungdomsvård 4 månader.

Hovrätten: Sluten ungdomsvård 6 månader.

Hovrätten: Hovrätten instämmer i tingsrättens val av påföljd för D (15 år), men anser att brottslighetens samlade straffvärde är något högre än vad tingsrätten funnit. Även med beaktande av D:s ringa ålder och det förhållandet att villkorlig frigivning inte sker från sluten ungdomsvård bör påföljdens längd bestämmas till 6 månader.