Svea hovrätt referat RH 2007:96

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2007:96
Målnummer
B8674-06
Avgörandedatum
2007-02-26
Rubrik
Påföljdsval för unga lagöverträdare.

Brott: Våldtäkt.

Tingsrätten (dom i november 2006): Skyddstillsyn och fängelse 3 månader.

Hovrätten: Fängelse 1 år.

Tingsrätten: N, 19 år, är tidigare ostraffad. Enligt läkarintyg förelåg inte psykisk störning vid gärningen eller vid undersökningen. Emellertid framgår av intyget att han har diagnosen Aspbergers syndrom. Med beaktande av hans ungdom samt vad som framkommit i intyget om hans personlighet och behov av stöd finns särskilda skäl att bestämma påföljden till skyddstillsyn. Med hänsyn till brottslighetens straffvärde är det dock oundgängligen påkallat att skyddstillsynen förenas med ett kortare fängelsestraff.

Hovrätten: För våldtäkt är stadgat ett minimistraff om två år. Den nu aktuella gärningen har ett straffvärde som ligger på åtminstone denna nivå. Utrymmet för att utdöma något annat än en frihetsberövande påföljd är således litet. Det har inte framkommit att N har behov av övervakning eller att något av de särskilda skälen för skyddstillsyn enligt 29 kap. 9 § föreligger. Påföljden skall därför bestämmas till fängelse.