Svea hovrätt referat RH 2007:97

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2007:97
Målnummer
B661-07
Avgörandedatum
2007-03-08
Rubrik
Påföljdsval för unga lagöverträdare.

Brott: Våldtäkt mot barn.

Tingsrätten (dom i december 2006) och hovrätten: Sluten ungdomsvård 6 månader.

Tingsrätten: Det brott som A, 15 år, gjort sig skyldig till har ett betydande straffvärde. Med hänsyn till omständigheterna vid brotten uppgår det sammantaget till tre år. Till detta kommer att brotten har ett högt artvärde. Några åtgärder från socialtjänstens sida har inte föreslagits. Sådana anses normalt sett ändå inte vara tillräckligt ingripande i fall som detta. Synnerliga skäl för att döma A till fängelse föreligger därmed och påföljden för A skall bestämmas till sluten ungdomsvård.