Svea hovrätt referat RH 2009:103

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2009:103
Målnummer
B10258-08
Avgörandedatum
2009-02-10
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Våldtäkt och olaga hot

Påföljd: Fängelse 2 år 6 månader

Utvisning: 10 år