Svea hovrätt referat RH 2009:105

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2009:105
Målnummer
B10180-08
Avgörandedatum
2009-02-11
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grov stöld och försök till grov stöld

Påföljd: Sluten ungdomsvård 8 månader

Utvisning: 2 år