Svea hovrätt referat RH 2009:106

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2009:106
Målnummer
B10237-08
Avgörandedatum
2009-02-13
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Försök till grovt narkotikabrott och försök till grov narkotikasmuggling

Påföljd: Fängelse 4 år

Utvisning: 10 år