Svea hovrätt referat RH 2009:109

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2009:109
Målnummer
B1140-09
Avgörandedatum
2009-03-03
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Stöld

Påföljd: Fängelse 1 månad

Utvisning: 3 år