Svea hovrätt referat RH 2009:113

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2009:113
Målnummer
B1057-09
Avgörandedatum
2009-03-27
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grov stöld och försök till grov stöld (C, M och W) samt grovt egenmäktigt förfarande (C)

Påföljd: Fängelse 3 år (C); Fängelse 2 år (M och W)

Utvisning: 5 år