Svea hovrätt referat RH 2009:116

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2009:116
Målnummer
B2007-09
Avgörandedatum
2009-04-30
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grov misshandel

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader

Utvisning: 5 år (tingsrätten: utan tidsbegränsning)

Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att P (statslös) ska utvisas och förbjudas att återvända till Sverige. Även om P gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet bör dock återreseförbudet tidsbegränsas till en tid av fem år från hovrättens dom (jfr NJA 1992 s. 615).