Svea hovrätt referat RH 2009:125

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2009:125
Målnummer
B3262-09
Avgörandedatum
2009-06-17
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grov misshandel, misshandel och olaga hot

Påföljd: Fängelse 2 år

Utvisning: 10 år (tingsrätten: 7 år)

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att D (medborgare i Serbien), till följd av den brottslighet han nu döms för, ska utvisas från Sverige. Den tid under vilken D ska förbjudas att återvända hit bör dock, med hänsyn till brottslighetens straffvärde, bestämmas till 10 år.