Svea hovrätt referat RH 2009:130

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2009:130
Målnummer
B3911-09
Avgörandedatum
2009-07-01
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning och övergrepp i rättssak

Påföljd: Fängelse 1 år 6 månader

Utvisning: 10 år