Svea hovrätt referat RH 2009:132

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2009:132
Målnummer
B3462-09
Avgörandedatum
2009-07-09
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grovt narkotikabrott

Påföljd: Fängelse 10 år

Utvisning: Utan tidsbegränsning