Svea hovrätt referat RH 2009:134

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2009:134
Målnummer
B4297-09
Avgörandedatum
2009-07-13
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grov stöld och häleri (B och R) samt brukande av falsk urkund (R)

Påföljd: Fängelse 2 år 3 månader (B); fängelse 2 år 9 månader (R)

Utvisning: 10 år