Svea hovrätt referat RH 2010:101

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2010:101
Målnummer
B3951-09
Avgörandedatum
2010-02-08
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Grovt rattfylleri

Alternativstraff: 1 månad