Svea hovrätt referat RH 2010:117

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2010:117
Målnummer
B442-09
Avgörandedatum
2010-03-05
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Grov fridskränkning

Alternativstraff: 1 år 2 månader