Svea hovrätt referat RH 2010:122

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2010:122
Målnummer
B9985-09
Avgörandedatum
2010-03-19
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Misshandel m.m.

Alternativstraff: 10 månader