Svea hovrätt referat RH 2010:145

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2010:145
Målnummer
B6069-09
Avgörandedatum
2010-05-21
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Misshandel

Alternativstraff: 8 månade