Svea hovrätt referat RH 2010:169

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2010:169
Målnummer
B5934-10
Avgörandedatum
2010-08-27
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Utpressning m.m.

Fängelse: 1 år

I frågan om påföljden har i hovrätten Frivården föreslagit att B ådöms en skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Av yttrande den 18 augusti 2010 framgår att Frivården märkt en positiv förändring hos B och han har skött samtliga kontakter med myndigheter sedan han blev villkorligt frigiven den 21 mars 2010. Frivården anser att det är viktigt att han får hjälp med att bryta sitt destruktiva levnadssätt samt att det föreligger fortsatt vårdbehov. Behandlingsplanen består i att B ska placeras på behandlingshemmet Villa BoCilla med en behandlingstid om minst 6 månader. Behandlingsinnehållet utgörs av 12-stegsmetoden i kombination med kognitiv beteendeterapi samt övervakade urinprov 3 gånger i veckan.

Hovrätten konstaterar att relativt kort tid gått sedan B:s tidigare skyddstillsyn med särskild behandlingsplan undanröjdes av Hovrätten för Övre Norrland i slutligt beslut den 19 mars 2010 och ersattes av ett fyra månader långt fängelsestraff. Med hänsyn härtill samt till B:s snara återfall i likartad brottslighet sedan han den 21 mars 2010 frigavs från sitt nyssnämnda fängelsestraff, finner hovrätten att en skyddstillsyn med särskild behandlingsplan nu inte kan anses som en tillräckligt ingripande påföljd. Hovrätten anser därför i likhet med tingsrätten att B ska dömas till fängelse.