Svea hovrätt referat RH 2010:179

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2010:179
Målnummer
B3689-10
Avgörandedatum
2010-09-09
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Misshandel m.m.

Fängelse: 10 månader

P har tidigare vid flera tillfällen dömts för misshandel. Av de tio avsnitt som han förekommer under i belastningsregistret har brotten i åtta fall varit misshandel, våld mot tjänsteman och olaga hot. Senast dömdes han den 31 oktober 2007 för misshandel vid två tillfällen till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Han har även tidigare dömts till skyddstillsyn vid två tillfällen för våldsbrott. Av personutredningen i målet framgår att P under den senaste kontraktsvårdsdomen genomgick det relationsvåldsrelaterade programmet IDAP samt att han även hade föreskrift om psykiatrisk och missbruksavvänjande vård. Han bröt med den psykiatriska vården under slutet av 2008. Av personutredningen och P:s egna uppgifter framgår även att P lever under ordnade förhållanden, att han inte direkt har några missbruksproblem men att han står utanför den legala arbetsmarknaden men försörjer sig på “svartarbeten”. Frivården har nu förslagit att P på nytt döms till s.k. kontraktsvård. Även denna gång skulle föreskriften avse behandling i öppenvård avseende samtalskontakt och medicinering vid RPÖV samt därutöver deltagande i kriminalvårdens program One to One.

P har återfallit i misshandelsbrott. Det brottet är ofta av den graden att fängelse ska bli påföljden. Det brott han nu har gjort sig skyldig till har visserligen bedömts vara av normalgraden men straffvärdemässigt ligger misshandeln med hänsyn till att P sparkade den liggande målsäganden även nära gränsen för grovt brott. Det har inte heller framkommit att P har sådana missbruksproblem att detta skulle vara orsaken till hans brott. Det förslag till behandlingsplan som nu har lagts fram till rätten avviker inte i någon större utsträckning från den tidigare behandling han har genomgått. På grund härav och med beaktande av återfallet i allvarlig brottslighet finner tingsrätten inte att den föreslagna behandlingen är så ingripande att det mot dessa omständigheter är tillräckligt att döma till en ny skyddstillsyn. På grund härav ska P nu dömas till fängelse.