Svea hovrätt referat RH 2010:183

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2010:183
Målnummer
B6851-10
Avgörandedatum
2010-09-28
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Grov stöld m.m.

Alternativstraff: 8 månader

Varken brottslighetens art eller straffvärde utesluter en frivårdspåföljd, däremot talar återfallet i brott för en fängelsepåföljd. Den brottslighet som K gjort sig skyldig till framstår som relaterad till hennes missbruk och det finns ett klart övervakningsbehov. K har inte undergått vård för sitt missbruk på länge, och hon ger nu intryck av att vara motiverad för vård. Det kan antas att en skyddstillsyn kan bidra till att avhålla henne från fortsatt brottslighet. Behandlingsplanen omfattar totalt sett 12 månader och det framgår av frivårdens yttrande att K ska erhålla vård på behandlingshemmet Strandhagen under minst fem månaders tid. Det får förutsättas att K även efter en tänkt tidpunkt för villkorligt medgiven frihet erhåller erforderlig vård även om socialnämnden på Gotland, som det får uppfattas, tills vidare begränsat sin garantiförbindelse till att omfatta tre månader. Planen får därmed anses vara så ingripande att den kan ersätta ett fängelsestraff. Förutsättningar finns därför att döma K till skyddstillsyn med skyldighet att genomgå behandling enligt uppgjord plan, dvs. kontraktsvård.