Svea hovrätt referat RH 2010:186

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2010:186
Målnummer
B708-10
Avgörandedatum
2010-10-12
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Grovt rattfylleri

Alternativstraff: 1 månad