Svea hovrätt referat RH 2010:190

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2010:190
Målnummer
B7548-10
Avgörandedatum
2010-11-08
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Grov kvinnofridskränkning

Alternativstraff: 8 månader

Såsom tingsrätten har konstaterat talar de förhållandena att K dömts ett stort antal gånger för brott av samma typ som den aktuella och att han återfallit i brott direkt efter villkorlig frigivning starkt för att påföljden ska bestämmas till fängelse. Tingsrätten har, med beaktande av den plan för behandling som K förklarat sig villig att genomgå, ändå bestämt påföljden till skyddstillsyn med föreskrift om planen. Denna innebar bl.a. fem månaders inledande behandling på ett behandlingshem. K har dock en dryg vecka efter det att behandlingen inleddes avvikit från behandlingshemmet och därefter undanhållit sig till dess att han, efter att ha häktats av hovrätten i sin utevaro, greps av polis ytterligare en vecka senare.

K har anfört att han omedelbart ångrat sig efter avvikandet, men att han visste att han då ansågs utskriven från behandlingshemmet samt att han själv tog kontakt med polisen. Han har vidare sagt sig vara motiverad för fortsatt behandling på behandlingshemmet, vars representant inte uteslutit att han kan få komma tillbaka dit.

K har så allvarligt åsidosatt sina åligganden enligt behandlingsplanen att det inte längre finns förutsättningar för att välja skyddstillsyn som påföljd. Påföljden bör i stället bestämmas till ett fängelsestraff, vars längd bör bestämmas till fem månader.