Svea hovrätt referat RH 2010:199

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH 2010:199
Målnummer
B9545-10
Avgörandedatum
2010-12-09
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Tillgrepp av fortskaffningsmedel m.m.

Fängelse: 5 månader