Svea hovrätt referat RH2010:196

Instans
Svea hovrätt
Referat
RH2010:196
Målnummer
B2580-10
Avgörandedatum
2010-12-03
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Narkotikabrott m.m.

Alternativstraff: 4 månader