Vräks på grund av högt radio- och TV-ljud

Svea hovrätt målnummer ÖH 4852-14

Av utredningen framgår att hyresgästen stört grannar genom bankningar och höga radio- och TV-ljud i sådan omfattning att det har påverkat deras hälsa, och att störningarna varit intensiva och pågått under en lång tid. Störningarna har inför förhandlingarna i hovrätten visserligen i stort sett upphört. Enligt hovrätten visar den omständigheten att störningarna ändå i viss omfattning återkommit, att det finns en påtaglig risk för att störningarna kan komma att fortsätta. Vid en helhetsbedömning finner hovrätten att hyresgästen därmed har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att dennes hyresavtal skäligen inte bör förlängas. Hyresnämndens beslut att säga upp hyresavtalet till upphörande står därmed fast.

Kommentarer inaktiverade.